Cho tam giácAbc nhọn các trung tuyến BM và CN cắt nhau tại trong tâm G gọi I là trung điểm của BG, K là trung điểm của CG chứng minh rằng a)BC=2MN b)

Question

Cho tam giácAbc nhọn các trung tuyến BM và CN cắt nhau tại trong tâm G gọi I là trung điểm của BG, K là trung điểm của CG chứng minh rằng
a)BC=2MN
b) tứ giác IKMN là hình bình hành
c) tam giác ABC cần bổ xung thêm diều kiện gì để tứ giác IKMN là hình chữ nhật

in progress 0
Alaia 3 tháng 2021-09-11T06:47:46+00:00 1 Answers 106 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T06:49:01+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a, M, N là trung điểm AC,AB => MN là đường trung bình tam giác ABC

  => BC=2MN

  b, I, K là trung điểm GB, GC => IK là đường trung bình tam giác GBC => BC=2IK

  => IK=MN=1/2BC và IK song song MN cùng song song BC

  => IKMN là hình bình hành

  c, để IKMN là hình chữ nhật thì tam giác ABC phải là tam giác đều

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )