cho tập A=[0,1,2,3,4,5] có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau lấy từ tập A và chia hết cho 5

Question

cho tập A=[0,1,2,3,4,5] có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau lấy từ tập A và chia hết cho 5

in progress 0
Eliza 5 phút 2021-09-07T10:31:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:33:15+00:00

  Gọi chữ số cần tìm là $abcde$ gạch đầu nhá.

  Chia ra 2 trường hợp.

  Trường hợp 1: $e=0$. Có $5.4.3.2.1=120$(cách chọn).

  Trường hợp 2: $e=5$. Có $4.4.3.2.1=96$ (cách chọn).

  Vây có $120+96=216$ số.

  Bạn tham khảo nha ><

  0
  2021-09-07T10:33:20+00:00

  gọi 5 số tự nhiên là abcde 

  th1: e có 1 cách (e=5)

  a có 4 cách (a khác 0, a khác d)

  b có 4 cách (b khác a, b khác d)

  c có 3 cách

  d có 2 cách

  ⇒ 1*4*4*3*2=96

  th2: e có 1 cách (a=0)

  a có 5 cách (d khác 0)

  b có 4 cách

  c có 3 cách

  d có 2 cách

  ⇒1*5*4*3*2=120

  ⇒ ⇒ 120+96=216

  bạn xem tham khảo

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )