Cho tập hợp a={3,4,5,6} và b ={1,3,5,7}. Hãy viết các tập hợp bằng cách ko liệt kê phần tử

Question

Cho tập hợp a={3,4,5,6} và b ={1,3,5,7}. Hãy viết các tập hợp bằng cách ko liệt kê phần tử

in progress 0
Emery 3 tháng 2021-09-24T21:48:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:49:15+00:00

  $A = \{ n \in \mathbb{N} | 3 \leq n \leq 6\}$

  $B = \{ 2n + 1| n \in \mathbb{N}, 0 \leq n \leq 3\}$

  0
  2021-09-24T21:49:56+00:00

  Đáp án:

  A={ x ∈ N / 2 < x < 7 }

  B={ 2n+1/ x ∈ N / 0 ≤ x ≤ 3 }

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )