CHO TẬP HƠP A ={X ∈N|18 ≤2X ≤150.VIẾT TẬP HỢP A BẰNG CÁCH LIỆT KÊ CÁC PHẦN TỬ.TÍNH TỔNG CÁC PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP A

Question

CHO TẬP HƠP A ={X ∈N|18 ≤2X ≤150.VIẾT TẬP HỢP A BẰNG CÁCH LIỆT KÊ CÁC PHẦN TỬ.TÍNH TỔNG CÁC PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP A

in progress 0
Audrey 2 giờ 2021-09-10T23:58:12+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T23:59:51+00:00

  Đáp án: A={18;20;22;24;26;28;30;…….;150}

  SO phan tu cua tap hop A la:

  (150-18):2+1=67(phan tu)

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )