Cho tập hợp P= {0;4;9}.Hãy viết các số tự nhiên : a)Có ba chữ số và tập hợp các chữ số của nó là tập P b)Có ba chữ số lấy trong tập P

Question

Cho tập hợp P= {0;4;9}.Hãy viết các số tự nhiên :
a)Có ba chữ số và tập hợp các chữ số của nó là tập P
b)Có ba chữ số lấy trong tập P

in progress 0
Liliana 2 tuần 2021-07-11T01:12:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:14:04+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `a,` Các số tự nhiên có ba chữ số và tập hợp các chữ số của nó là tập hợp `P` là `:`

  `409;490;904;940`

  `b,` Các số tự nhiên có ba chữ số lấy tập hợp `P` là `:`

  `409;490;904;940`

  0
  2021-07-11T01:14:49+00:00

  Bạn tham khảo

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  a)Có ba chữ số và tập hợp các chữ số của nó là tập P

  `409 ; 490 ; 940 ; 904.`

  b)Có ba chữ số lấy trong tập P

  `490; 940 ; 409 ; 904`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )