Cho tập khác rỗngA=[a;8-a] a € R vs giá trị nào của a thì A sẽ là 1 đoạn có độ đài bằng 5

Question

Cho tập khác rỗngA=[a;8-a] a € R vs giá trị nào của a thì A sẽ là 1 đoạn có độ đài bằng 5

in progress 0
Valentina 1 giờ 2021-09-14T09:00:51+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:02:23+00:00

  Đáp án:

  A là 1 đoạn có độ dài bằng 5

  ⇒(8-a)-a=5

  ⇔2a=3

  ⇔a=3/2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )