cho tg abc d là tđ của ab e là tđ của ac . gọi o là điểm bất kì trong tg abc vẽ điểm m đối xứng với o qua d vẽ điểm n đối xứng với o qua e cmr mncb

Question

cho tg abc d là tđ của ab e là tđ của ac . gọi o là điểm bất kì trong tg abc vẽ điểm m đối xứng với o qua d vẽ điểm n đối xứng với o qua e cmr mncb là hbh

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-20T17:43:00+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T17:44:13+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: N đối xứng với O qua E=> E là trung điểm NO

  M đối xứng với O qua D=> D là trung điểm OM

  Xét tứ giác ANCO có: AE=EC; OE=EN=> ANCO là hình bình hành( hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường)

  => AO//NC; AO=NC(1)

  Tương tự AOBM là hbh=> AO//BM; AO=BM(2)

  Từ (1) và (2)=> BM=CN; BM//CN=> MNCB là hbh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )