Cho thấu kính phân kì có tiêu cự OF=OF’=4cm Vật AB nằm trên trục chính của thấu kính cách thấu kính 1 khoảng 6cm Vật Ab cao 2 cm Vẽ ảnh của vật AB tín

Question

Cho thấu kính phân kì có tiêu cự OF=OF’=4cm Vật AB nằm trên trục chính của thấu kính cách thấu kính 1 khoảng 6cm Vật Ab cao 2 cm Vẽ ảnh của vật AB tính độ cao của ảnh

in progress 0
Anna 1 năm 2021-10-06T14:51:14+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:52:19+00:00

  Đáp án:Ảnh của vật AB cao 4/3 cm

   

  Giải thích các bước giải:

   tự vẽ hình nha bạn ,ảnh của vật đặt là A’B’

  Ta có  ΔIBB’đồng dạng ΔFB’O(g.g)

  ⇒IB/FO = B’B/B’O .Theo đề bài ta có BI=OA=6cm;OF=4cm⇒6/4=B’B/B’O⇒B’B/B’O=3/2 (1)

  Ta có ΔOAB đồng dạng ΔOA’B'(g.g)

  ⇒OA/OA’=AB/A’B’=OB/OB’. Ta lại có OB=OB’+BB’ ⇒OA/OA’=AB/A’B’=(OB’+BB’)/OB’=1+BB’/OB’

  Từ (1)⇒OA/OA’=AB/A’B’=1+3/2=5/2

  ⇒AB/A’B’=5/2⇒A’B’=AB x 2 : 3=2 x 2 : 3=4/3(cm)

  0
  2021-10-06T14:52:32+00:00

  Ta có 

  Vì thấu kính hội tụ cho ảnh thật nên ta có 

  $\dfrac{1}{d’ } + \dfrac{1}{d} =\dfrac{1}{f} $

  => $\dfrac{1}{d’} =\dfrac{1}{f} – \dfrac{1}{d} $

  => $\dfrac{1}{d’} =\dfrac{1}{4} +\dfrac{1}{6} $

  => $\dfrac{1}{d’} = \dfrac{1}{12} $

  => khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là $OA’=12cm$

  Xét $∆OA’B’ \sim ∆OAB $ 

  => $\dfrac{OA’}{OA} =\dfrac{A’B’}{AB} $

  => $A’B’ = \dfrac{OA’.AB}{OA} $

  => $A’B’ = \dfrac{12.2}{6} = 4cm$

  Vậy ảnh cao $A’B’=4cm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )