cho tỉ lệ thức a/b=c/d.Chứng minh rằng a) a+b/a = c+d/c b)a/a-b = c/c-d giúp mik với!!1

Question

cho tỉ lệ thức a/b=c/d.Chứng minh rằng
a) a+b/a = c+d/c
b)a/a-b = c/c-d giúp mik với!!1

in progress 0
Harper 2 tuần 2021-07-09T23:00:27+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T23:01:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) a/b=c/d =) b/a=d/c =) b/a +1 =d/c+1 =) b+a/a =d+c/c =) a/b+a = c/d+c

  b)

   a/b=c/d

  => ad=cb =>ac-ad=ac-cb

  <=> a(c-d)=c(a-b)

  =>a/a-b=c/c-d

  0
  2021-07-09T23:01:43+00:00

  `a) a/b=c/d =) b/a=d/c =) b/a +1 =d/c+1 =) b+a/a =d+c/c =) a/b+a = c/d+c`

  b)

   `a/b=c/d`

  `=> ad=cb =>ac-ad=ac-cb`

  `<=> a(c-d)=c(a-b)`

  `=>a/a-b=c/c-d`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )