cho tình huống: Nhà anh A ở gần một cơ sở giữ trẻ. Anh thường xuyên chứng kiến cảnh bảo mẫu có những hành vi bạo hành đối với các cháu bé được trong g

Question

cho tình huống:
Nhà anh A ở gần một cơ sở giữ trẻ. Anh thường xuyên chứng kiến cảnh bảo mẫu có những hành vi bạo hành đối với các cháu bé được trong giữ tại các cơ sở đó. Anh A đang phân vân không biết nên sử dụng quyền khiếu nại hay quyền tố cáo để ngăn chặn hành vi bạo hành của bảo mẫu đối với các cháu nhỏ. Theo em, anh A nên sử dụng quyền nào? Tại sao?

in progress 0
Reagan 1 tháng 2021-08-31T08:28:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:30:19+00:00

  theo em anh a nên sd quyền khiếu nại , tố cáo của côngdaan

  0
  2021-08-31T08:30:33+00:00

  Theo em, anh A nên sử dụng quyền tố cáo vì:

   Quyền tố cáo là quyền của công dân báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về một việc vi phạm pháp luật còn Quyền khiếu nại: là quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ nên trong THnày chúng ta nên sử dụng quyền tố cáo.

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )