Cho tình huống Tuấn và Hưng học cùng lớp Tuấn học giỏi môn Toán còn hơn học kem môn này mỗi khi có bài tập về nhà là Tuấn lại làm khổ thân dễ hơn khỏi

Question

Cho tình huống
Tuấn và Hưng học cùng lớp Tuấn học giỏi môn Toán còn hơn học kem môn này mỗi khi có bài tập về nhà là Tuấn lại làm khổ thân dễ hơn khỏi bị điểm kém
À em có tán thành việc làm của tuấn không vì sao b nếu là Tuấn sẽ có cách ứng xử như thế nào

in progress 0
Allison 4 tháng 2021-07-30T21:41:37+00:00 2 Answers 107 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:42:39+00:00

  A.em ko tán thành 

  B.em sẽ khuyên bạn cố gắng học tập

  0
  2021-07-30T21:42:48+00:00

    a. – Không tán thành việc làm của Tuấn.

  -Vì: Sẽ làm bạn Hưng không tiến bộ và ngày càng yếu môn toán hơn. Và nếu Tuấn làm như thế là Tuấn và Hưng lừa dối Thầy Cô.

     b. Nếu là Tuấn em sẽ:

  – Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ bạn Hưng trong học tập để ngày càng tiến bộ hơn.

  – Hướng dẫn, chỉ dạy cho bạn Hưng rèn luyện và học tập.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )