Cho tớ hỏi: $\sqrt[6]{$x^{2}$ }$ sẽ tương đương với j vậy ạ ?

Question

Cho tớ hỏi: $\sqrt[6]{$x^{2}$ }$ sẽ tương đương với j vậy ạ ?

in progress 0
Reagan 3 tuần 2021-07-08T17:17:26+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:19:06+00:00

  Đáp án:

  `\root{6}{x^2}`

  `=\root{3.2}{(x)^2}`

  `=\root{3}{|x|}`.

  0
  2021-07-08T17:19:22+00:00

  Đáp án: $\sqrt[6]{x^2}$ <=> $\sqrt[3]{|x|}$ 

  Cách giải:

  $\sqrt[6]{x^2}$

  <=>$\sqrt[3.2]{x^2}$ (tách 6=3.2)

  <=> $\sqrt[3]{|x|}$ (vì $\sqrt{x^2}$ = |x|)

  Vậy $\sqrt[6]{x^2}$ <=> $\sqrt[3]{|x|}$ 

  Cho mình xin câu trả lời hay nhất với ạ ~!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )