cho tớ một câu tục ngữ nói về giúp đỡ người gặp khó khăn

Question

cho tớ một câu tục ngữ nói về giúp đỡ người gặp khó khăn

in progress 0
Aaliyah 1 tháng 2021-08-05T01:01:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:03:01+00:00

  -Thương người như thể thương thân

  -Lá làm đùm lá rách                

                   Tục ngữ

  0
  2021-08-05T01:03:06+00:00

  1.Lá lành đùm lá rách.

       Xin câu trả

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )