Cho tôi biết câu này Tập hợp C các số tự nhien mà 3x+4=25

Question

Cho tôi biết câu này
Tập hợp C các số tự nhien mà 3x+4=25

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-09-15T23:52:36+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T23:53:50+00:00

  Đáp án:

  3x+4=25

  3x=25-4

  3x=21

  x=21:3

  x=7

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-15T23:54:01+00:00

  Đáp án:

  7

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )