Cho tổng S= 1+3+3^+3^…+3^2017+3^2018tìm số tận cùng (chữ số hàng đơn vị )của trổng S

Question

Cho tổng S= 1+3+3^+3^…+3^2017+3^2018tìm số tận cùng (chữ số hàng đơn vị )của trổng S

in progress 0
Autumn 19 phút 2021-09-26T18:41:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T18:42:51+00:00

  Đáp án: .

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-26T18:42:56+00:00

  Đáp án:

   110

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )