Cho tổng số các hạt của một nguyên tử x là 40 ,số hạt nơtron nhiều hơn 1 đơn vị tìm p ,n, e

Question

Cho tổng số các hạt của một nguyên tử x là 40 ,số hạt nơtron nhiều hơn 1 đơn vị tìm p ,n, e

in progress 0
Jade 3 tháng 2021-09-14T06:06:18+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T06:07:43+00:00

  -Sửa “số hạt nơtron nhiều hơn proton1 đơn vị” thành “số hạt nơtron nhiều hơn 1 đơn vị”

  -Vì tổng số các hạt của một nguyên tử X là 40 :

  ⇒p+e+n=40

  mà p=e ⇒2p+n=40 (1)

  -Vì  số hạt nơtron nhiều hơn proton 1 đơn vị:

  ⇒-p+n=1 (2)

  -Từ (1) và (2),ta có hệ pt:

  $\left \{ {{2p+n=40} \atop {-p+n=1}} \right.$ $\left \{ {{p=e=13} \atop {n=14}} \right.$ 

  ——————-Nguyễn Hoạt——————-

  0
  2021-09-14T06:08:03+00:00

  Đáp án:

   Z=13; N=14

  Giải thích các bước giải: 

  Gọi Z,N,E lần lượt là số p, e,n của nguyên tử

  Tổng số hạt của 1 nguyên tử là 40

  2Z + N=40 (1)

  số hạt notron nhiều hơn 1 đơn vị 

  n-p=1 (2)

  ⇒Z=n=p=13

     N=14

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )