cho tổng số hạt của ngtử a và b là 142 bt tsh mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 42.Số hạt mang điênh của a ít hơn của b là 12. Xác định ngtố

Question

cho tổng số hạt của ngtử a và b là 142 bt tsh mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 42.Số hạt mang điênh của a ít hơn của b là 12. Xác định ngtố a và b

in progress 0
Aaliyah 1 tháng 2021-08-23T19:34:42+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:35:54+00:00

  Đáp án:

  Ta có hệ phương trình:

  2p$x_{A}$ +n$x_{A}$ +2p$x_{B}$ +2p$x_{B}$ =142(1)

  2p$x_{A}$ n$x_{A}$ +2p$x_{B}$ n$x_{B}$ =42(2)

  Từ (1) và (2) ta lại có phương trình:

  4p$x_{B}$ +4p$x_{A}$ =184

  2p$x_{B}$ 2p$x_{A}$ =12

  =>p$x_{A}$ =20

       P$x_{B}$ =26

  Vậy kim loại A và B lần lượt là Canxi(Ca) và Sắt (Fe)

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-23T19:36:08+00:00

  Tổng số hạt của A, B là 142.

  $\Rightarrow 2p_A+n_A+2p_B+n_B=142$

  $\Leftrightarrow 2(p_A+p_B)+(n_A+n_B)=142$      

  Mặt khác $2(p_A+p_B)-(n_A+n_B)=42$

  Suy ra $p_A+p_B=46$  (1); $n_A+n_B=50$ 

  Mà $-2p_A+2p_B=12$                (2)

  $(1)(2)\Rightarrow p_A=20$, $p_B=26$

  Vậy A là canxi ($Ca$), B là sắt ($Fe$).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )