Cho trước một số nguyên a hãy viết thuật toán cho biết số đó là số chẵn hay số lẻ

Question

Cho trước một số nguyên a hãy viết thuật toán cho biết số đó là số chẵn hay số lẻ

in progress 0
Adalyn 4 tháng 2021-08-25T15:43:54+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:44:56+00:00

  Program Kiem_tra_am_duong;

  Uses Crt;

  begin

  clrscr;

  real(b);

  If a > 0 then write (‘Do la so duong’);

  If a < 0 then write (‘Do la so a

  0
  2021-08-25T15:45:20+00:00

  if a mod 2=0 then write(‘so chan’)

  else write(‘so le’)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )