cho tứ diện abcd gọi m,n lần lượt là trung điểm của ab,bc p là điểm thuộc canh ad sao cho pa=2pd mặt phẳng mnp chia tứ diện thành hai Phần có thể tích

Question

cho tứ diện abcd gọi m,n lần lượt là trung điểm của ab,bc p là điểm thuộc canh ad sao cho pa=2pd mặt phẳng mnp chia tứ diện thành hai Phần có thể tích v1

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-10-04T06:48:28+00:00 1 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:50:07+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Ta có

  $\frac{V_{AMNP}}{V_{ABCD}}=\frac{AM}{AB} \frac{AN}{AC} \frac{AP}{AD}=\frac{1}{2}.\frac{1}{2}.\frac{2}{3}=\frac{1}{6}$

  Mà$V_{AMNP}+V_{MNP.ABC}=V_1+V_2=V_{ABCD}$

  =>$\frac{V_1}{V_2}=\frac{1}{5}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )