Cho tứ diện S.ABC có ABC đều cạnh = 2a .góc SAB và góc SCB bằng 90°.M là trung điểm cạnh SA.Khoảng cách từ A tới mặt phẳng BCM bằng (a√6)/12.Tính thể

Question

Cho tứ diện S.ABC có ABC đều cạnh = 2a .góc SAB và góc SCB bằng 90°.M là trung điểm cạnh SA.Khoảng cách từ A tới mặt phẳng BCM bằng (a√6)/12.Tính thể tích S.ABC

in progress 0
Athena 13 phút 2021-09-26T16:32:11+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T16:33:20+00:00

  Đáp án:

  Đáp án: Ta có oxit của R là RO3 => Hợp chất khí với hidro là: RH2

  => %mR/%RH2 = R/RH2

  <=> 94,12%/ 100% = R/(2 + R)

  <=> 0,9412 = R/(2 + R)

  <=> R = 0,9412*(2 + R)

  <=> R – 0,9412R = 1,8824

  <=> 0,0588R = 1,8824

  <=> R = 32 là lưu huỳnh (S)

  CT oxit: SO3

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )