cho tứ giác ABCD.Gọi M,N,P,Q là trung điểm AB,BC,CD,DA a, Tứ giác MNPQ là hình gì ? Vì sao ? b, Tìm điều kiện của 2 đường chéo AC và BD để + Tứ giác

Question

cho tứ giác ABCD.Gọi M,N,P,Q là trung điểm AB,BC,CD,DA
a, Tứ giác MNPQ là hình gì ? Vì sao ?
b, Tìm điều kiện của 2 đường chéo AC và BD để
+ Tứ giác MNPQ là hình chữ nhật
+ Tứ giác MNPQ là hình thoi

in progress 0
Vivian 59 phút 2021-09-07T12:38:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T12:40:05+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  a)xet\,\Delta ABD\,co:M,Q\,la\,trung\,diem\,cua\,AB\,va\,AD\\
   \Rightarrow MQ//BD\,va\,MQ = \frac{1}{2}BD\left( 1 \right)\\
  Xet\,\Delta BCD\,co:N,P\,la\,trung\,diem\,cua\,BC\,va\,CD\\
   \Rightarrow NP//BDva\,NP = \frac{1}{2}BD\left( 2 \right)\\
  tu\,\left( 1 \right)va\,\left( 2 \right) \Rightarrow MQ//NP\,va\,MQ = NP\\
   \Rightarrow MNPQ\,la\,hinh\,binh\,hanh\\
  b) + de\,MNPQ\,la\,hinh\,thoi\\
  thi\,MN = NP \Rightarrow AC = BD\\
   + MNPQ\,la\,hinh\,chu\,nhat\\
   \Rightarrow MN \bot NP \Rightarrow AC \bot BD
  \end{array}$

  0
  2021-09-07T12:40:30+00:00

  Đáp án: Tứ giác MNPQ là hình bình hành

  Giải thích các bước giải:

  a,Ta có:M là trung điểm AB(gt)

  N là trung điểm BC(gt)

  =>MN là đường trung bình tam giác ABC.

  =>MN//AC và MN=1/2AC (1)

  Lại có:Q là trung điểm AD(gt)

  P là trung điểm DC(gt)

  =>QP là đường trung bình tam giác ADC.

  =>QP//AC và QP=1/2AC(2)

  Từ (1)và(2)

  =>MN//QP và MN=QP

  =>Tứ giác MNPQ là hình bình hành

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )