Cho tứ giác ABCD gọi M,N,P,Q là trung điểm của AB,BC,CD,DA a)tứ giác mnpQ là hình j b)tìm điều kiện của 2đường chéo AC,BD để +tứ giác mnpq là hcn +tứ

Question

Cho tứ giác ABCD gọi M,N,P,Q là trung điểm của AB,BC,CD,DA
a)tứ giác mnpQ là hình j
b)tìm điều kiện của 2đường chéo AC,BD để
+tứ giác mnpq là hcn
+tứ giác mnpq là hình thoi

in progress 0
Nevaeh 16 phút 2021-09-07T09:51:31+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:53:11+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a,Ta có:M là trung điểm AB(gt)

  N là trung điểm BC(gt)

  =>MN là đường trung bình tam giác ABC.

  =>MN//AC và MN=1/2AC (1)

  Lại có:Q là trung điểm AD(gt)

  P là trung điểm DC(gt)

  =>QP là đường trung bình tam giác ADC.

  =>QP//AC và QP=1/2AC(2)

  Từ (1)và(2)

  =>MN//QP và MN=QP

  =>Tứ giác MNPQ là hình bình hành

  b)

  + để MNPQ là hình thoi thì MN=NP => AC=BD

  vậy AC=BD thì MNPQ là hình thoi.

  + MNPQ là hình chữ nhật thì hai MN vuông góc NP => AC vuông góc BD

  Vậy AC vuông BD thì MNPQ là hình chữ nhật

   
   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )