cho tứ giác ABCD tìm những vecto có điểm đầu và điểm cuối

Question

cho tứ giác ABCD tìm những vecto có điểm đầu và điểm cuối

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-07-30T03:53:12+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-30T03:54:35+00:00

    Các vectơ: 

    $\vec{AB}, \vec{BA}, \vec{AC}, \vec{CA}, \vec{AD}, \vec{DA}, \vec{BC}, \vec{CB}, \vec{BD}, \vec{DB}, \vec{CD}, \vec{DC}, \vec{AA}, \vec{BB}, \vec{CC}, \vec{DD}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )