cho tứ giác lồi ABCD .Xác định véc tơ :vtAB +vt AD , vtAB+vtDC , vtAC + vtBD

Question

cho tứ giác lồi ABCD .Xác định véc tơ :vtAB +vt AD , vtAB+vtDC , vtAC + vtBD

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-10-01T00:42:58+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:44:09+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Cho tam giác ABC . Hãy xác định điểm M sao cho:

  a) véc tơ MA – véc tơ MB+ véc tơ MC = véc tơ 0

  b) véc tơ MB – véc tơ MC + véc tơ BC = véc tơ 0

  c) véc tơ MB – véc tơ MC + véc tơ MA= véc tơ 0

  đ)véc tơ MA – véc tơ MB – véc tơ MC =véc to 0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )