Cho tứ giác MNPQ là một tứ giác nội tiếp biết góc MQN=90 độ -3x,góc PNM=40 độ +8x.Tìm x Lm họ mink nha iu nhiều ai nhanh vote 5 sao

Question

Cho tứ giác MNPQ là một tứ giác nội tiếp biết góc MQN=90 độ -3x,góc PNM=40 độ +8x.Tìm x
Lm họ mink nha iu nhiều ai nhanh vote 5 sao

in progress 0
Mary 9 phút 2021-09-09T13:46:40+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:48:35+00:00

  \(MNPQ\) là tứ giác nội tiếp

  \(\to \widehat{MQN}+\widehat{PNM}=180^\circ\)

  \(\to 90^\circ-3x+40^\circ+8x=180^\circ\)

  \(\leftrightarrow 5x=50^\circ\)

  \(\leftrightarrow x=10^\circ\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )