Cho vật chuyển động thẳng biến nhanh dần đều biết vật đi được 12m trong 4s.tính gia tốc a và vận tốc v?

Question

Cho vật chuyển động thẳng biến nhanh dần đều biết vật đi được 12m trong 4s.tính gia tốc a và vận tốc v?

in progress 0
Rose 1 tuần 2021-12-07T00:14:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T00:15:54+00:00

  Đáp án:

  Đề không nói gì tức là vận tốc ban đầu bằng 0

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : S= $v_{0}$t+$\frac{1}{2}$at$^{2}$

  <=> $\frac{1}{2}$.a.4$^{2}$=12

  <=> a= 1,5(m/s^2)

  v= $v_{0}$+at= 1,5.4= 6(m/s)

  0
  2021-12-07T00:15:59+00:00

  Đáp án:

  v= 12:4=3(m/s);

  a= 3:4=3/4(m/s^2)

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )