Cho vật sáng ab=2 thu được a’b’ ngược chiều a. Xác định tiêu điểm chính và cho biết là thấu kính gì b.f=20cm ; d=30cm . Tính d’ và h’ Giải giúp mai t

Question

Cho vật sáng ab=2 thu được a’b’ ngược chiều
a. Xác định tiêu điểm chính và cho biết là thấu kính gì
b.f=20cm ; d=30cm . Tính d’ và h’
Giải giúp mai thi r

in progress 0
Ximena 3 tháng 2021-09-11T02:42:24+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T02:43:42+00:00

  Đáp án:

  a. Thấu kính hội tụ.

  b. d’ = 60cm

  h’ = 4cm   

  Giải thích các bước giải:

  a. Vì ảnh ngược chiều với vật nên đây là ảnh thật. ⇒ Thấu kính hội tụ mới cho ảnh thật .

  Không có hình vẽ nên mình không xác định tiêu điểm được nhé. 

  b. Áp dụng công thức thấu kính và hệ số phóng đại ta có:

  \[\begin{array}{l}
  \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d’}} \Leftrightarrow \frac{1}{{20}} = \frac{1}{{30}} + \frac{1}{{d’}} \Rightarrow d’ = 60cm\\
  \frac{{h’}}{h} = \frac{{d’}}{d} = \frac{{60}}{{30}} = 2 \Rightarrow h’ = 2h = 2.2 = 4cm
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )