Cho vd về nguyên tử Nguyên tố Phân tử

Question

Cho vd về nguyên tử
Nguyên tố
Phân tử

in progress 0
Valerie 4 ngày 2021-09-08T15:19:35+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T15:20:48+00:00

  Đáp án:

  Nguyên tử : Canxi , Lưu huỳnh , … 

  Nguyên tố : Canxi (Ca) ; Lưu huỳnh (S) ; Oxi (O)

  Phân tử là hạt đại diện cho chất 

  VD : nước gồm 2H ( Hidro) và 1O

  Ta viết `H_2O`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-08T15:21:29+00:00

  – Nguyên tử: khí `O`, khí `H`, khí metan………

  – Nguyên tố: `H, O, ……..`

  – Phân tử: `O_2; H_2…….`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )