cho vectơ a (2,-1) vecto b(-2,5) vecto c ( 4,-1) tính vecto u= 3a-5b-2c phân tích vecto c qua hai vecto a và b

Question

cho vectơ a (2,-1) vecto b(-2,5) vecto c ( 4,-1)
tính vecto u= 3a-5b-2c
phân tích vecto c qua hai vecto a và b

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-11T06:37:42+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T06:39:23+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) $\vec{u}=3\vec{a}-5\vec{b}-2\vec{c}$

  ⇔ $\vec{u}= 3(2;-1)-5(-2;5)-2(4;-1)$

  ⇔ $\vec{u}= (3.2-5.(-2)-2.4;3.(-1)-5.5-2.(-1))$

  ⇔ $\vec{u}= (17;-11)$

  b) Đặt $\vec{c}=m\vec{a}+n\vec{b}$

  ⇔ $(4;-1)=m(2;-1)+n(-2;5)$

  ⇔ $\left \{ {{2m-2n=4} \atop {-m+5n=-1}} \right.$

  ⇔ $m=\frac{9}{4}; n=\frac{1}{4}$

  Vậy $\vec{c}=9/4\vec{a}+1/4\vec{b}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )