Cho vecto a=(-3;9) vecto nào không cùng phương với vecto a . A(1;-3), B(1;3), C(-1;3), D(-2;6)

Question

Cho vecto a=(-3;9) vecto nào không cùng phương với vecto a . A(1;-3), B(1;3), C(-1;3), D(-2;6)

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-09-05T18:59:02+00:00 1 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T19:00:19+00:00

  Đáp án:A

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )