Cho ví dụ minh họa về biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn

Question

Cho ví dụ minh họa về biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-08-03T23:45:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:47:15+00:00

  Biến thái hoàn toàn:

           – Vòng đời trải qua 4 giai đoạn.

           – Có giai đoạn nhộng.

  vd: sâu bướm

  + Biến thái không hoàn toàn:

           – Vòng đời trải qua 3 giai đoạn.

           – Không có giai đoạn nhộng tầm

  vd: châu chấu

  0
  2021-08-03T23:47:46+00:00

  Biến thái hoàn toàn là:  sâu trưởng thành -) trứng-) sâu non -) nhộng-) sâu trưởng thành.

  Biến thái ko hoàn toàn là: sâu trưởng thành-) trứng -) sâu non-) sâu trưởng thành.

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )