Cho ví dụ về các từ sau: -Của cải -Vật chất -Thời gian -Sức lực

Question

Cho ví dụ về các từ sau:
-Của cải
-Vật chất
-Thời gian
-Sức lực

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-09-01T06:09:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T06:11:25+00:00

  của cải : tiền bạc , tiền dành dụm , tiền lương

  vật chất : các vật có giá trị như đồ gia truyền

  thời gian : là thời gian đó

  sức lực : là sức lao động đó

  0
  2021-09-01T06:11:42+00:00

  của cải:tài sản của riêng mình

  vật chất:đồ vật trong nhà

  thời gian:là thời giờ

  Sức lực:sức lao động

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )