Cho x+y+1=0. Tính giá trị của đa thức 10x-6ax+10y+6ay-6a+2031

Question

Cho x+y+1=0. Tính giá trị của đa thức 10x-6ax+10y+6ay-6a+2031

in progress 0
Reese 1 tháng 2021-07-30T04:17:39+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T04:18:45+00:00

  `10x – 6ax + 10y – 6ay – 6a + 2031`

  `=10x + 10y – 6ax – 6ay – 6a + 2031`

  `=10x + 10y -6a(x+y +1) + 2031`

  `=10x + 10y + 10 -6a(x+y +1) + 2021`

  `=10(x+y+1)-6a(x+y +1) + 2021`

  `=10.0-6a.0+2021`
  `=0-0+2021`

  `=2021`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )