cho y = 1 x 2 x 3 x 4 x…x 20 Hỏi tổng của 5 chữ số cuối cùng của y là bao nhiêu? gấp gấp

Question

cho y = 1 x 2 x 3 x 4 x…x 20
Hỏi tổng của 5 chữ số cuối cùng của y là bao nhiêu?
gấp gấp

in progress 0
Samantha 3 tuần 2021-07-12T10:18:06+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:19:18+00:00

                                                                 giải
                                 5 chữ số cuối cùng của y là:16;17;18;19;20
                                       tổng của 5 chữ số cuối cùng của y là:
                                                              (19 x 20):2=190
                                                                    đáp số:190
   cho mình xin 5 vote và hay nhất

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )