Cho y=-2x+3 (d1) y=3x-2(d2) y=m(x+1)-5(d3) a) tìm m để 3 đường thẳng đồng quy b) tìm điểm cố định mà (d3) đi qua với mọi m

Question

Cho y=-2x+3 (d1)
y=3x-2(d2)
y=m(x+1)-5(d3)
a) tìm m để 3 đường thẳng đồng quy
b) tìm điểm cố định mà (d3) đi qua với mọi m

in progress 0
Anna 1 tháng 2021-08-09T15:27:06+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:28:25+00:00

  Đáp án:

   a. m=3

  b. (-1,-5)

  Giải thích các bước giải:

  a. Pt hoành độ điểm chung của d1 và d2 là

  -2x+3=3x-2

  <-> 5x=5 <-> x=1

  -> y=-2.1+3=1

  -> giao điểm của d1 và d2 là (1,1)

  Để 3 đường đồng quy <-> d3 đi qua (1,1)

  -> 1=m(1+1)-5 <-> m=3

  b. Giả sử đểm cố định mà d3 luôn đi qua là M($x_{0} $, $y_{0}$)

  -> $y_{0}$=m($x_{0}$+1)-5 luôn đúng với mọi m

  <-> m($x_{0}$+1)=$y_{0}$+5 luôn đúng với mọi m

  <-> $\left \{ {{x_{0}+1=0} \atop {y_{0}+5=0}} \right.$ <-> $\left \{ {{x_{0}=-1} \atop {y_{0}=-5}} \right.$

  -> Điểm cố định mà d3 luôn đi qua là M(-1,-5)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )