cho y= √(2x -3m+4) + x/(x+m -1) . tìm m để hàm số có tập xác định là [ 0 ; + ∞)

Question

cho y= √(2x -3m+4) + x/(x+m -1) . tìm m để hàm số có tập xác định là [ 0 ; + ∞)

in progress 0
Serenity 3 tháng 2021-09-16T07:40:40+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:42:33+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  ĐKXĐ: 2x-3m+4 ≥0<=> x ≥(3m-4)/2

  x+m-1 khác 0<=> x khác 1-m

  => (3m-4)/2<0=> m<4/3

  1-m<0<=> m>1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )