Cho y=3sinx+2cosx. Tính giá trị biểu thức A=y”+y là:

Question

Cho y=3sinx+2cosx. Tính giá trị biểu thức A=y”+y là:

in progress 0
Allison 3 giờ 2021-09-07T12:50:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T12:51:58+00:00

  Đáp án:

  $A=0$ 

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \quad y = 3\sin x + 2\cos x\\
  \to y’ = 3(\sin x)’ + 2(\cos x)’\\
  \to y’ = 3\cos x – 2\sin x\\
  \to y” = 3(\cos x)’ – 2(\sin x)’\\
  \to y” = -3\sin x – 2\cos x\\
  \text{Ta được:}\\
  \quad A = y” + y\\
  \to A = -3\sin x – 2\cos x+3\sin x + 2\cos x\\
  \to A = 0
  \end{array}\) 

  0
  2021-09-07T12:52:24+00:00

  Đáp án: `A=0`

   

  Giải thích các bước giải:

      `y=3sinx + 2cosx`

  `=> y’= 3cosx -2sinx`

  `=> y”= -3sinx -2cosx`

  `=> A=y” +y `

  `=> A= -3sinx -2cosx +3sinx + 2cosx`

  `=> A= 0`

  Vậy `A=0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )