Cho x,y là hai số trái dấu Tính x,y biết |x|+|y|=2010

Question

Cho x,y là hai số trái dấu
Tính x,y biết |x|+|y|=2010

in progress 0
Brielle 3 tuần 2021-07-09T23:02:20+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T23:03:27+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Vì $x, y $ trái dấu nên $x\ge 0\to y\le 0$ 

  $\to x-y=2010\to y=2010-x$

  +) $x\le 0, y\ge 0$

  $\to -x+y=2010\to y=2010+x$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )