Cho x,y là số dương thoả mãn x^2+y^2=1 Tính GTNN của D=1/x +1/y

Question

Cho x,y là số dương thoả mãn x^2+y^2=1
Tính GTNN của D=1/x +1/y

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-11-19T19:25:23+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T19:26:35+00:00

  Đáp án:

  $\min D =2\sqrt2 \Leftrightarrow x = y =\dfrac{\sqrt2}{2}$

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng bất đẳng thức $Cauchy-Schwarz$ dạng $Engel$ ta được:

  $\dfrac1x +\dfrac1y \geq \dfrac{4}{x+y}$

  Ta lại có:

  $\quad (x+y)^2\leq 2(x^2 + y^2)$

  $\to x + y \leq \sqrt{2(x^2 + y^2)}=\sqrt2$

  $\to \dfrac{4}{x+y}\geq \dfrac{4}{\sqrt2}=2\sqrt2$

  $\to D \geq 2\sqrt2$

  Dấu $=$ xảy ra $\Leftrightarrow \begin{cases}x = y\\x^2 + y^2 = 1\\x;\,y>0\end{cases}\Leftrightarrow x = y =\dfrac{\sqrt2}{2}$

  Vậy $\min D =2\sqrt2 \Leftrightarrow x = y =\dfrac{\sqrt2}{2}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )