Cho y = mx^2 – 2(m+3)x + 3m – 1. Tìm m để y <= 0 đúng với mọi số thực x

Question

Cho y = mx^2 – 2(m+3)x + 3m – 1. Tìm m để y <= 0 đúng với mọi số thực x

in progress 0
Josephine 23 phút 2021-09-10T02:40:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:41:14+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $mx^{2} – 2(m + 3)x + 3m – 1 \leq 0 (1)$

  + TH1 : $m = 0 \Leftrightarrow m = -\dfrac{1}{6} (L)$

  + TH2 : $m \neq 0$

  ĐK: $\left\{\begin{matrix}a = m < 0\\ \Delta’ \leq 0\end{matrix}\right.$

  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}m < 0\\ -2m^{2} + 7m + 9 \leq 0\end{matrix}\right.$

  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}m < 0\\ \left[ \begin{array}{l}m \leq -1\\m \geq \dfrac{9}{2}\end{array} \right. \end{matrix}\right.$

  $\Leftrightarrow m \leq -1$

  ĐS $m \leq -1$

   

  0
  2021-09-10T02:41:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Mk gửi ảnh r đó 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )