cho Zn vào dd axit clohidric có chứa 18,25g A) tính thể tích khí H2 thu đc ở (đktc) B) DẪN KHÍ hidro sinh ra vào 8g sắt ,oxit đun nóng. Tính khối lượ

Question

cho Zn vào dd axit clohidric có chứa 18,25g
A) tính thể tích khí H2 thu đc ở (đktc)
B) DẪN KHÍ hidro sinh ra vào 8g sắt ,oxit đun nóng. Tính khối lượng Đồng thu đc
Làm giúp mình nhé

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-10-12T07:51:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T07:52:50+00:00

  Đáp án:

   a) 5,6 l

  b) 6,4 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\\
  nHCl = \dfrac{{18,25}}{{36,5}} = 0,5\,mol\\
  n{H_2} = \dfrac{{0,5}}{2} = 0,25\,mol\\
   \Rightarrow V{H_2} = 0,25 \times 22,4 = 5,6l\\
  b)\\
  nCuO = \dfrac{8}{{80}} = 0,1\,mol\\
  CuO + {H_2} \to Cu + {H_2}O\\
  nCu = nCuO = 0,1\,mol\\
   \Rightarrow mCu = 0,1 \times 64 = 6,4g
  \end{array}\)

  0
  2021-10-12T07:52:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

               Zn+2HCl→ZnCl2+H2

  (mol)           0,2                    0,1

  nHCl=18,25:36,5=0,2 (mol)

  a) VH2= 0,1.22,4=2,24 (lit)

  b) Câu b) hình như sai đề bạn ơi, cho sắt mà sao tính khối lượng đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )