cho12,8 gam cu tác dụng với h2so4 đặc nóng dư sau pư thu được v khí ở dktc tính V m=64

Question

cho12,8 gam cu tác dụng với h2so4 đặc nóng dư sau pư thu được v khí ở dktc tính V m=64

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-10-16T18:37:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:38:52+00:00

  Đáp án:

   4,48 lít

  Giải thích các bước giải:

   \(PTHH: Cu+2H_2SO_4 \rightarrow\ CuSO_4+SO_2\uparrow+2H_2O\)

  \(n_{Cu}=\frac{12,8}{64}=0,2 \text{mol}\)

  \(Theo PTHH: n_{Cu}=n_{SO_2}=0,2 \text{mol}\)

  \(V_{SO_2}=0,2\cdot22,4=4,48 \text{lít}\)

  0
  2021-10-16T18:39:07+00:00

  Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

    n   → →   →  →   →   →    n       

  nCu = 12,8/64 = 0,2 (mol)

  → nSO2 = 0,2 (mol)

  → VSO2 = 0,2.22,4 = 4,48 (lít)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )