cho29,8g hỗn hợp fe,zn,tác dụng với hcl 30% thu được 11,2 lít khí (ở đktc) a,tính thành phần% theo khối lượng mỗi chất ban đầu b, tính khối lượng hc

Question

cho29,8g hỗn hợp fe,zn,tác dụng với hcl 30% thu được 11,2 lít khí (ở đktc)
a,tính thành phần% theo khối lượng mỗi chất ban đầu
b, tính khối lượng hcl đã dùng
c,tính nồng độ % muối đã thu được sau phản ứng

in progress 0
Josephine 1 tháng 2021-08-05T18:13:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T18:14:36+00:00

  Đáp án:

    cho mình xin ctlhn @@ chúc b học tốt !!!!

  Giải thích các bước giải:

  Fe  + 2HCl—> FeCl₂ + H₂

  a         2a            a          a

  Zn + 2HCl —> ZnCl₂ + H₂

  b        2b              b         b

  nH₂=$\frac{11,2}{22,4}$ =0,5 mol

  56a + 65b = 29,8

  a + b = 0,5 

  => a=0,3 mol ; b=0,2 mol

  a %mFe = $\frac{0,3.56}{29,8}$.100=56,4 %

  %mZn = 100-56,4=43,6%

  b.    mHCl= (2.0,3+2.0,2).36,5=36,5 g

  c.

  m hỗn hợp muối = mFeCl₂ + mZnCl₂ = 0,3.127 + 0,2.136=65,3 g

  %mFeCl₂ = $\frac{0,3.127}{65,3}$.100 =58,4 %

  %mZnCl₂= $\frac{0,2.136}{65,3}$.100 = 41,65% 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )