chồi ngọn phat triển thành a.thân chính b.hoa c.thân chính hoặc hoa

Question

chồi ngọn phat triển thành
a.thân chính
b.hoa
c.thân chính hoặc hoa

in progress 0
Autumn 3 tuần 2021-11-24T19:19:51+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:21:07+00:00

  Đáp án: c

  Giải thích các bước giải: vì lớn lên sẽ làm thân chúng hoặc hoa

  0
  2021-11-24T19:21:33+00:00

  Đáp án a

  chồi ngọn phat triển thành thân chính

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )