chọn 2 từ trong các từ sau điền vào câu dưới : Sự sinh trưởng ở vật nuôi, sự phát dục ở vật nuôi; chọn giống vật nuôi; chọn lọc hàng loạt; kiểm tra n

Question

chọn 2 từ trong các từ sau điền vào câu dưới :
Sự sinh trưởng ở vật nuôi, sự phát dục ở vật nuôi; chọn giống vật nuôi; chọn lọc hàng loạt; kiểm tra năng suất; chọn phối; chọn phối cùng giống; chọn phối khác giống; nhân giống thuần chủng; nhân giống lai tạo;
– Chọn con đực và con cái của cùng một giống cho sinh sản tùy theo mục đích nhân giống là ..
-Chọn con đực và con cái khác giống cho sinh sản tùy theo mục đích nhân giống là…

in progress 0
aihong 4 tuần 2021-08-18T17:00:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T17:02:10+00:00

  – chọn phối cùng giống

  – chọn phối khác giống

  Nếu theo mik đó là lý thuyết của việc phương pháp chọn phối. 

  0
  2021-08-18T17:02:20+00:00

  -Chọn phối cùng giống

  -Chọn phối khác giống

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )