: Chọn câu đúng: * A. Dòng điện trong mạch có chiều cùng chiều với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại B. Dòng đi

Question

: Chọn câu đúng: *
A. Dòng điện trong mạch có chiều cùng chiều với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại
B. Dòng điện trong mạch có chiều ngược với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại
C. Dòng điện trong mạch có chiều cùng với chiều dịch chuyển có hướng của các ion dương trong dây dẫn kim loại
D. Dòng điện trong mạch có chiều ngược với chiều dịch chuyển có hướng của các ion âm trong dây dẫn kim loại

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-10-01T02:16:28+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T02:17:48+00:00

  Đáp án:

  B. Dòng điện trong mạch có chiều ngược với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại

  Giải thích các bước giải:

   Dòng điện trong mạch theo quy ước là chiều từ cực dương, qua các dụng cụ đến cực âm của nguồn còn chiều electron là đi từ cực âm qua thiết bị đến cực dương.

  0
  2021-10-01T02:18:03+00:00

  Đáp án:

  b đúng nha 

  mk chắc chắn 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )