Chọn câu phát biểu sai D. Các vật tích điện là các vật có điện tích B. Các vật trung hòa điện là các vật không có điện tích C. Nguyên tử nào cũng có

Question

Chọn câu phát biểu sai D. Các vật tích điện là các vật có điện tích B. Các vật trung hòa điện là các vật không có điện tích C. Nguyên tử nào cũng có điện tích A. Các vật bị nhiễm điện là các vật có mang điện tích

in progress 0
Hailey 1 năm 2021-10-28T21:29:40+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:30:52+00:00

  Đáp án:D

   

   

  0
  2021-10-28T21:31:08+00:00

  Đáp B

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )