chọn câu sai this is Tony, who sister works for my mother A. Tony B. who C. works D. my mother

Question

chọn câu sai
this is Tony, who sister works for my mother
A. Tony
B. who
C. works
D. my mother

in progress 0
Margaret 3 tháng 2021-09-18T16:22:25+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T16:24:07+00:00

  chọn câu sai

  this is Tony, who sister works for my mother:

  A. Tony

  B. who

  C. works

  D. my mother

  Sửa: whose vì đằng sau là 1 danh từ: sister

  Đây là câu sử dụng mệnh đề quan hệ

  Chúc bạn học tốt

  Xin hay nhất!!

  0
  2021-09-18T16:24:18+00:00

  who whose

  Thay cho tính từ sở hữu

  @`text{Rinne}`

  #`text{Sếu}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )