Chọn câu trả lời đúng nhất a) Trong hai đường thẳng xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường đến đường thẳng đó. Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn t

Question

Chọn câu trả lời đúng nhất
a) Trong hai đường thẳng xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường đến đường thẳng đó. Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì nhỏ hơn.
b) Trong hai đường thẳng xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường đến đường thẳng đó. Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn.
c) Trong hai đường thẳng xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường đến đường thẳng đó: Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn.
d) Cả a, b, c đều đúng.

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-10-14T06:56:09+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T06:57:52+00:00

  Chọn câu trả lời đúng nhất

  a) Trong hai đường thẳng xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường đến đường thẳng đó. Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì nhỏ hơn.

  b) Trong hai đường thẳng xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường đến đường thẳng đó. Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn.

  c) Trong hai đường thẳng xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường đến đường thẳng đó: Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn.

  d) Cả a, b, c đều đúng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )