Chọn câu trả lời đúng nhất: những diễn biến cơ bản trong pha S A Tự nhân đôi ADN và nhiễm sắc thể B Khi kết thúc pha S , NST đơn thành thể kép gồm 2

Question

Chọn câu trả lời đúng nhất: những diễn biến cơ bản trong pha S
A Tự nhân đôi ADN và nhiễm sắc thể
B Khi kết thúc pha S , NST đơn thành thể kép gồm 2 cromatit
C Trung tử nhân đôi
D cả 3 ý trên

in progress 0
Melanie 2 giờ 2021-09-29T04:14:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T04:15:12+00:00

  Chọn câu trả lời đúng nhất: những diễn biến cơ bản trong pha S

  A Tự nhân đôi ADN và nhiễm sắc thể

  B Khi kết thúc pha S , NST đơn thành thể kép gồm 2 cromatit

  C Trung tử nhân đôi

  D cả 3 ý trên

   

  0
  2021-09-29T04:15:28+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

  * Những diễn biến cơ bản trong pha S

  + Tự nhân đôi ADN và nhiễm sắc thể

  +Khi kết thúc pha S , NST đơn thành thể kép gồm 2 cromatit

  +Trung tử nhân đôi

  chọn D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )